Tutorzy

Chcesz zostać tutorem?

Poszukujemy osób, które:

legitymują się wykształceniem  pedagogicznym lub psychologicznym, medycznym czy też innym z przygotowaniem pedagogicznym,
mają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z edukacji zdrowotnej,
cechują się umiejętnością pracy z młodzieżą i wysoką kulturą osobistą,
szanują wartości, podejścia, zwyczaje i wierzenia innych osób oraz niezbywalne prawo rodziców/ opiekunów do wychowania  dzieci.

Tutorowi do realizacji zadania zapewniamy:

dostęp do specjalnie dostosowanej platformy,
szkolenie on-line zakończone egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia,
scenariusze lekcji,
potrzebne materiały biurowo-papiernicze,
pomoc metodyka wojewódzkiego i koordynatorów krajowych.

Obowiązki tutora:

udział w szkoleniu on-line, zdanie egzaminu
wybranie szkół/ placówek i ustalenie zasad realizacji zadania z dyrekcją (w uzasadnionych przypadkach przy wsparciu metodyka wojewódzkiego),
przeprowadzanie warsztatów w ustalonych terminach,
prowadzenie na bieżąco ewidencji zajęć na platformie www.wstronedojrzalosci.pl/panel,
rozliczanie się z przeprowadzonych godzin,
zgłaszanie wszelkich uwag i ewentualnych problemów metodykowi wojewódzkiemu,
zaproszenie ekspertów w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego na spotkania z uczniami,
organizacja międzyszkolnych panelów dyskusyjnych,
zaproponowanie i udzielenie pomocy w realizacji konkursów z wiedzy na temat zdrowia prokreacyjnego,
przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na zajęciach z młodzieżą,
poinformowanie o projekcie nauczycieli oraz rodziców (opiekunów prawnych) uczniów na zebraniach rodzicielskich.
Rejestracja

Uwaga, konkurs dla uczniów i dla szkół! Zapraszamy do udziału! Więcej informacji w zakładce: Uwaga, konkurs!

Czcionka
Kontrast