Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2018r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Lechaa Consulting Sp. z o.o., NIP: 7122783596, REGON: 004182334, KRS:
0000173751 dane kontaktowe: nr telefonu (81)759 30 11, adres e-mail: info@lechaa.pl.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane są zbierane i przetwarzane dla celu ułatwienia realizacji kontaktów służbowych, realizacji współpracy, realizacji umowy oraz zapytań i korespondencji e-mailowej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji kontaktów służbowych, współpracy, umowy oraz zapytań i korespondencji e-mailowej.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji kontaktów służbowych, współpracy oraz umowy
a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.
Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
ułatwienia realizacji kontaktów służbowych, realizacji współpracy, realizacji umowy oraz zapytań i korespondencji e-mailowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

Z poważaniem

Radosław Markusiewicz

Prezes Zarządu

Uwaga, konkurs dla uczniów i dla szkół! Zapraszamy do udziału! Więcej informacji w zakładce: Uwaga, konkurs!

Czcionka
Kontrast