Informacje

W STRONĘ DOJRZAŁOŚCI

Warsztaty dla młodzieży ze zdrowia prokreacyjnego powstały w wyniku realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia i będą dotyczyły problemów, z którymi aktualnie nastoletni uczniowie się zderzają.  Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Zajęcia realizowane w ramach 6. celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia pt. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego”.

Działanie 2.: „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”.

Realizatorzy

Lechaa Consulting Sp. z o.o.
Ministerstwo Zdrowia
Narodowy Program Zdrowia

Cele projektu

Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia.
Pozyskanie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa.
Wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.
Ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

Koordynatorzy projektu

Koordynatorzy krajowi
Wawrzyniec Kowalski:  wawerek_kow@wp.pl
Wybierz województwo

Marzanna Kostecka-Biskupska

marzanna.kostecka@scdn.pl

Alina Strzałkowska

alstrza@poczta.onet.pl

Grażyna Łaniewska

jmj@cen.bialystok.pl

Grzegorz Paź

g.paz@wp.pl

Sławomir Piotrowski

bialopole@gmail.com

Jolanta Litworowska

jolalit@op.pl

Barbara Charczuk

bar.charczuk@gmail.com

Janina Kościelny

jkoscielny@op.pl

Bożena Klimczewska

bozenkaklimczewska68@gmail.com

Jolanta Radczyc

jolaradczyc@wp.pl

Elżbieta Doroszuk

doroszuk@womczest.edu.pl

Alina Strzałkowska

alstrza@poczta.onet.pl

Marta Komorowska-Pudło

Mkomorowska1@wp.pl

Hanna Maria Grzesiak

hmg@wp.pl

Magdalena Czarnik

zdrpro@gmail.com

Zgłoś tutora Zgłoś szkołę

Uwaga, konkurs dla uczniów i dla szkół! Zapraszamy do udziału! Więcej informacji w zakładce: Uwaga, konkurs!

Czcionka
Kontrast