Najczęściej zadawane pytania

Chcemy przystąpić do projektu, ale nie mamy swojego tutora.

Jeśli są tylko Państwo zainteresowani udziałem w projekcie, to metodyk wojewódzki przydzieli Państwu wykwalifikowaną osobę do prowadzenia warsztatów. Proszę wypełnić potrzebny formularz i podkreślić tę informację w mailu do nas.

Ile godzin warsztatów musi zrealizować szkoła?

Szkoły mogą zrealizować dowolną liczbę godzin zgodnie ze swoimi potrzebami. Należy jednak pamiętać, że program został ułożony w 4 moduły. Pierwszy i ostatni moduł stanowią moduł podstawowy i od niego trzeba rozpocząć zajęcia w każdej nowej klasie czy grupie. Ten moduł podstawowy zajmuje 5 godzin lekcyjnych. Pozostałe dwa moduły (trwające 4 i 1 godzinę) są wybierane przez młodzież w zależności od jej potrzeb. Realizacja wszystkich modułów przewidziana jest na 11 godzin lekcyjnych.

Jeśli Państwa szkoła znajduje się z Zespole Szkół i mają Państwo kilka szkół ponadgimnazjalnych, to z każdą szkołą podpisujemy porozumienie osobno.

Ilu uczniów musi zostać objętych projektem?

W projekcie nie mamy żadnych wymagań co do liczby uczniów, którzy muszą zostać objęci programem. W zależności od Państwa zajęcia mogą się odbywać albo w systemie klasowym, albo grupowym. Ze względu na metody aktywizujące scenariuszy najlepiej, żeby grupa liczyła 10-30 osób.

Czy warsztaty „W stronę dojrzałości” to nie jest to samo, co mamy na zajęciach wdżwr?

Uczestnictwo szkoły w projekcie „W stronę dojrzałości” finansowym ze środków Narodowego Programu Zdrowia nie koliduje z zajęciami realizowanymi w ramach wychowania do życia w rodzinie, wręcz przeciwnie może je ubogacić i uzupełnić. Zaproponowane w programie scenariusze zawierają nowe i nigdzie nie publikowane propozycje zajęć. Program „W stronę dojrzałości” można więc realizować w formie odrębnych warsztatów psychoedukacyjnych lub też (przynajmniej częściowo) w ramach wychowania do życia w rodzinie. Elastyczność programu „W stronę dojrzałości” pozwala też na dostosowanie zajęć do potrzeb młodzieży i przeprowadzenie wybranych modułów programu, co może pomóc uniknąć powielania treści zajęć zrealizowanych wcześniej w ramach wychowania do życia w rodzinie.
Należy pamiętać o tym, że jeżeli projekt będzie realizowany w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie, nauczycielowi nie przysługuje odrębna gratyfikacja. Wynagrodzenie otrzymują tutorzy, którzy realizują program poza swoimi godzinami etatowymi.

Czy tutor ma określoną liczbę godzin do wyrobienia?

Nie, tutor nie ma żadnych ograniczeń w prowadzeniu zajęć – może przeprowadzić tyle godzin, ile zechce, nawet w kilku szkołach.

Chcę zostać tutorem i mam odpowiednie kwalifikacje, ale nie pracuję w żadnej szkole ponadgimnazjalnej. Jak mam się skontaktować ze szkołą, z dyrektorem?

Po przejściu szkolenia on-line i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu ma Pan/Pani dostęp do platformy, gdzie może Pan/Pani wybrać miejscowości i szkoły, w których chce Pan/Pani uczyć. Jeśli dana szkoła nie zgłosiła się jeszcze do projektu, to zadzwonimy do niej i poinformujemy o projekcie i zainteresowanym tutorze. Z kolei jeśli szkoła już przystąpiła do projektu, zostanie powiadomiona, że zgłosił się chętny tutor. Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu danego kandydata podejmuje Dyrektor szkoły. W przypadku wyniku pozytywnego należy skontaktować się ze szkołą w celu uzgodnienia godzin warsztatów. W każdej sytuacji tutor może liczyć na pomoc metodyka wojewódzkiego lub realizatora projektu.

Chcę zostać tutorem w konkretnej szkole, ale jest już tam przydzielony tutor.

Nie szkodzi! W każdej szkole może być kilku tutorów, o ile tylko Dyrekcja szkoły uzna za konieczne przyjęcie kolejnego tutora. Proszę zgłosić się do szkoły albo poinformować nas o tej sytuacji w wiadomości mailowej, a w ciągu kilku dni uzyska Pan/Pani odpowiedź, czy może Pan/Pani dołączyć do wybranej szkoły jako tutor.

Kiedy i gdzie jest realizowane szkolenie?

W ramach projektu zapewniamy wszystkim tutorom bezpłatne szkolenia on-line z zakresu metodyki prowadzenia zajęć.  Po jego ukończeniu można podejść do egzaminu on-line, który kończy się uzyskaniem zaświadczenia i uprawnia do prowadzenia zajęć w ramach projektu.

Czy mogę zgłosić się na tutora i realizować te zajęcia w ramach swoich zajęć z wychowania do życia w rodzinie?

Oczywiście. Zgłasza się Pan/Pani do programu przez formularz i przechodzi szkolenie oraz egzamin on-line. Po zakwalifikowaniu się do programu ma Pan/Pani dostęp do scenariuszy lekcji, a po każdej przeprowadzonej lekcji wypełnia Pan/Pani ewidencję zajęć. Wówczas wykonuje Pan/Pani wszystkie pozostałe obowiązki tutora.

Czy tutor otrzymuje wynagrodzenie?

Jeśli tutor realizuje zajęcia w szkole w ramach swojego pensum, nie może uzyskać dodatkowego wynagrodzenia. Jeśli zaś przeprowadza zajęcia poza godzinami swojej pracy, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia.

Jaka wiedza zostanie przekazana mojemu dziecku?

Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. z lekarzami, psychologami i pedagogami. Nasze materiały opierają się na naukowych badaniach. Zachęcamy do zapoznania się z modułami dostępnymi w zakładce „Realizowane moduły”. Szczegółowe tematy lekcji można uzyskać u dyrektora szkoły.

Uwaga, konkurs dla uczniów i dla szkół! Zapraszamy do udziału! Więcej informacji w zakładce: Uwaga, konkurs!

Czcionka
Kontrast