Dodaj szkołę

Proces rekrutacji

szkoła zgłasza się do projektu przez wypełnienie formularza i zaakceptowanie regulaminu; jeśli chcą Państwo zgłosić zespół szkół, prosimy o zgłoszenie każdej ze szkół wchodzącej w skład zespołu osobno,
realizator zadania kontaktuje się ze szkołą telefonicznie w celu potwierdzenia rejestracji,
realizator odblokowuje szkole dostęp do platformy,
szkoła wypełnia porozumienie z realizatorem zadania,
szkoła ma możliwość śledzenia realizacji zadania przez tutora,
po zakończeniu realizacji zadania lub w trakcie jego trwania, szkoła może być proszona o potwierdzenie zrealizowanych przez tutora godzin.

Wypełnij formularz

Uwaga, konkurs dla uczniów i dla szkół! Zapraszamy do udziału! Więcej informacji w zakładce: Uwaga, konkurs!

Czcionka
Kontrast